Η απάντηση στην ερώτηση “Τι είναι το SEO” μπορεί να είναι αρκετά πολύπλοκη, έως πολύ απλή. Εμείς στο Marketistas επιλέξαμε τη δεύτερη προσέγγιση και θα σου δείξουμε με απλά λόγια τι είναι η βελτιστοποίηση ιστοσελίδων για τις μηχανές αναζήτησης και που χρησιμεύει.

SEO (search engine optimization) είναι η διαδικασία βελτιστοποίησης μιας ιστοσελίδας με σκοπό την κατάταξη της σε υψηλότερες θέσεις κατά την παρουσίαση αποτελεσμάτων έρευνας μέσω μηχανών αναζήτησης.

Ο ευκολότερος τρόπος εύρεσης μιας ιστοσελίδας είναι μέσω των μηχανών αναζήτησης (πχ. Google, Bing κ.α.), χρησιμοποιώντας συγκεκριμένες λέξεις ή φράσεις κλειδιά (keywords). Αυτές μπορεί να είναι το όνομα μιας εταιρείας (πχ Marketistas), ή κατηγορία υπηρεσιών (πχ κατασκευή ιστοσελίδων, social media), κάποιο συγκεκριμένο προϊόν κ.τ.λ.

Τα αποτελέσματα που μας δίνουν οι μηχανές αναζήτησης ποικίλουν από μερικές χιλιάδες μέχρι πολλά εκατομμύρια ιστοσελίδες, σχετικές με τη λέξη ή φράση κλειδί που χρησιμοποιήσαμε κατά την αναζήτηση. Στην κορυφή των αποτελεσμάτων θα διαπιστώσεις ότι εμφανίζονται οι ιστοσελίδες που έχουν μεγαλύτερη συνάφεια ως προς τη συγκεκριμένη λέξη ή φράση κλειδί.

Όπως είναι λογικό, το keyword “κατασκευή ιστοσελίδων” θα δώσει πολύ περισσότερα αποτελέσματα από το keyword “κατασκευή ιστοσελίδων Σύρος”.Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται σε σελίδες (ανά 10) και ο χρήστης κατά 90% διαβάζει την πρώτη, τη δεύτερη κατά 60% και στην τρίτη σελίδα φτάνει μόλις το 28% των επισκεπτών, επιλέγοντας να επισκεφτεί την ιστοσελίδα μιας “εταιρείας κατασκευής ιστοσελίδων¨ που βρίσκεται σε κάποια από αυτές. Άρα, η εταιρεία που παρουσιάζεται μέσα στα 1-30 πρώτα αποτελέσματα, δέχεται περισσότερους επισκέπτες από μία άλλη που παρουσιάζεται στις επόμενες θέσεις.